Novela zákona o DPH s čiastočnou účinnosťou od 1.10.2014, od 1.1.2015 a od 1.7.2015, zmeny v zákone o ERP od 1.10.2014, 1.1.2015 a od 1.4.2015

LektorIng. Alžbeta Hermanová, Finančná správa SR

04.11.2014 - Trenčín, Hotel Magnus,  Považská ul. 1706 (vedľa hokejového štadióna)
06.11.2014 - Senica, Zasadačka COOP Jednota,  Nám. Oslobodenia 4/12
11.11.2014 - Myjava, Hotel Štefánik,  Nám. M.R.Štefánika 37

Vedenie mzdovej agendy v súlade so zákonom o zdravotnom a sociálnom poistení a vybrané témy z personálno-mzdovej problematiky

LektorIng. Iveta Matlovičová, metodika miezd a personalistiky

22.10.2014 - Banská Bystrica, Hotel Národný dom, Národná 11
23.10.2014 - Myjava, Hotel Štefánik, Nám. M.R.Štefánika 37
28.10.2014 - Bratislava, Dom Športu, Junácka 6
29.10.2014 - Trnava, Hotel IMPIQ, B.S.Timravy 2(vedľa futbalového štadióna)
30.10.2014 - Trenčín, Hotel Magnus, Považská ul. 1706 (vedľa hokejového štadióna)

Daň z pridanej hodnoty – aktuálne !

LektorIng. Ján Minársky, Zapísaný v zozname daňových poradcov SKDP pod číslom 142/93

31.10.2014 - Bratislava, Dom športu, Junácka 6
13.11.2014 - Dolný Kubín, Hotel Park***, Radlinského 21
20.11.2014 - Senica, Mestské kultúrne stredisko, Nám. Oslobodenia 11/17

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2014 a novinky v mzdovej učtárni v roku 2015

LektorIng. Iveta Matlovičová, metodika miezd a personalistiky

12.01.2015 - Nitra, ŠD A.Bernoláka a Kongresové centrum SPU,  Tr. A. Hlinku 38
13.01.2015 - Banská Bystrica, Hotel Národný dom, Národná 1
14.01.2015 - Myjava, Hotel Štefánik, Nám. M.R.Štefánika 37
15.01.2015 - Bratislava, Dom Športu, Junácka 6
16.01.2015 - Trnava, Hotel IMPIQ, B.S.Timravy 2(vedľa futbalového štadióna)
19.01.2015 - Trenčín, Hotel Magnus,  Považská ul. 1706 (vedľa hokejového štadióna)
20.01.2015 - Senica, Zasadačka COOP JEDNOTA, Nám. oslobodenia 4/12

Chcem byť informovaný

Prajem si dostávať pravidelné informácie o pripravovaných vzdelávacích aktivitách.

Kontakt na mňa:

Počítadlo návštev