Personálny špeciál – jeseň 2017

Bezchybné spracovanie právnych úkonov smerujúcich k zmenám a skončeniu pracovného pomeru vyžaduje nielen znalosť Zákonníka práce, ale aj platného Občianskeho zákonníka (výklad „bielych miest“ významných pre platnosť dohôd, výpovedí, okamžitých skončení, skončení v skúšobnej dobe, skončení pracovných pomerov na dobu určitú) Aktuálna informácia o novelizácii Zákonníka práce

Lektor: JUDr. Marián Polakovič, špecialista na pracovné právo

12.12.2017 - Poprad, TATRA Hotel, Karpatská 3314/7
13.12.2017 - Dolný Kubín, Hotel PARK, Radlinského 21

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2017 + aktuálny stav v mzdovej učtárni

Lektor: Júlia Pšenková, odborníčka na sociálne a zdravotné poistenie, mzdovú problematiku a daň z príjmov zo závislej činnosti

15.01.2018 - Myjava, Hotel Štefánik,  Nám. M.R.Štefánika 37
16.01.2018 - Trnava, Hotel IMPIQ,  B.S.Timravy 2 (vedľa futbalového štadióna)
17.01.2018 - Trenčín, Hotel Magnus, Považská ul. 1706 (vedľa hokejového štadióna)
19.01.2018 - Bratislava , AIRCRAFT bussines center, Ivanska cesta 30/B 
22.01.2018 - Brezno, Reštaurácia OMEGA, Švermova 1027/7
23.01.2018 - Dolný Kubín, Hotel PARK, Radlinského 21
29.01.2018 - Poprad, TATRA Hotel, Karpatská 3314/7
30.01.2018 - Košice, Košice Hotel, Moldavská cesta 51

Účtovná závierka a daňové priznanie právnických osôb za rok 2017, zmeny v zákone o dani z príjmov od 1.1.2018

LektorIng. Vladimír Ozimý, daňový poradca SKDP

31.01.2018 - Myjava, Hotel Štefánik,  Nám. M.R.Štefánika 37
01.02.2018 - Trnava, Hotel IMPIQ,  B.S.Timravy 2(vedľa futbalového štadióna)
02.02.2018 - Trenčín, Hotel Magnus, Považská ul. 1706 (vedľa hokejového štadióna)
07.02.2018 - Poprad, TATRA Hotel, Karpatská 3314/7
08.02.2018 - Košice, Košice Hotel, Moldavská cesta 51
26.02.2018 - Bratislava, AIRCRAFT bussines center, Ivanska cesta 30/B 
27.02.2018 - Brezno, Reštaurácia OMEGA, Švermova 1027/7
28.02.2018 - Dolný Kubín, Hotel PARK, Radlinského 21

Daňové priznanie fyzických osôb za rok 2017, zmeny v zákone o dani z príjmov od 1.1.2018

LektorRNDr. Pavol Maniaček, špecialista - odbor SZČO

26.01.2018 - Trenčín, Hotel Magnus, Považská ul. 1706 (vedľa hokejového štadióna)
05.02.2018 - Trnava, Hotel IMPIQ,  B.S.Timravy 2(vedľa futbalového štadióna)
06.02.2018 - Myjava, Hotel Štefánik,  Nám. M.R.Štefánika 37
12.02.2018 - Brezno, Reštaurácia OMEGA, Švermova 1027/7
13.02.2018 - Dolný Kubín, Hotel PARK, Radlinského 21
14.02.2018 - Poprad, TATRA Hotel, Karpatská 3314/7
16.02.2018 - Bratislava , AIRCRAFT bussines center, Ivanska cesta 30/B 
 

Informácie

Chcem byť informovaný

Želám si dostávať pravidelné informácie o pripravovaných vzdelávacích aktivitách.

Kontakt na mňa:

Počítadlo návštev

TOPlist