Daň z pridanej hodnoty – novelizácia zákona k 1.1.2016

LektorIng. Ján Minársky

12.10.2015 - Bratislava, Dom športu, Junácka 6
26.10.2015 - Myjava, Hotel Štefánik,Nám. M.R.Štefánika 37
06.11.2015 - Trnava, Hotel IMPIQ, B.S.Timravy 2(vedľa futbalového štadióna)
20.11.2015 - Dolný Kubín, Hotel PARK, Radlinského 21

Judikatúra a jej význam v personalistike

Novinka! Kvalita a úspešnosť personálnej práce je závislá tiež od schopnosti pracovať s judikatúrou

Lektor: JUDr. Marián Polakovič

07.10.2015 - Bratislava, Dom športu, Junácka 6
27.10.2015 - Banská Bystrica, Hotel Národný dom, Národná 11
28.10.2015 - Nitra, ŠD A.Bernoláka a Kongresové centrum SPU, Tr. A.Hlinku 38
03.11.2015 - Trnava, Hotel IMPIQ, B.S.Timravy 2(vedľa futbalového štadióna)
04.11.2015 - Trenčín, Hotel Magnus, Považská ul. 1706 (vedľa hokejového štadióna)

Odpisy majetku od 1.1.2015. Automobil v podnikaní v roku 2015

LektorRNDr. Pavol Maniaček

20.10.2015 - Trenčín, Hotel Magnus, Považská ul. 1706 (vedľa hokejového štadióna)
05.11.2015 - Trnava, Hotel IMPIQ, B.S.Timravy 2(vedľa futbalového štadióna)
30.11.2015 - Bratislava, Dom športu, Junácka 6
10.12.2015 - Dolný Kubín, Hotel PARK, Radlinského 21
11.12.2015 - Banská Bystrica, Hotel Národný dom, Národná 11

Daň z príjmov - novela zákona č. 595/2003 Z. z. od 1.9.2015 a 1.1.2016 aj s príkladmi, dopad niektorých zmien na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2015

LektorIng. Vladimír Ozimý

13.10.2015 - Trnava, Hotel IMPIQ, B.S.Timravy 2(vedľa futbalového štadióna)
14.10.2015 - Bratislava, Dom športu, Junácka 6
21.10.2015 - Trenčín, Hotel Magnus, Považská ul. 1706 (vedľa hokejového štadióna)
22.10.2015 - Myjava, Hotel Štefánik, Nám. M.R.Štefánika 37
29.10.2015 - Nitra, ŠD A.Bernoláka a Kongresové centrum SPU, Tr. A.Hlinku 38
11.11.2015 - Dolný Kubín, Hotel PARK, Radlinského 21
12.11.2015 - Banská Bystrica, Hotel Národný dom, Národná 11

Daň z pridanej hodnoty – novelizácia zákona k 1.1.2016

Lektor: Ing. Alžbeta Hermanová

13.11.2015 - Myjava, Hotel Štefánik,Nám. M.R.Štefánika 37
03.12.2015 - Trnava, Hotel IMPIQ, B.S.Timravy 2(vedľa futbalového štadióna)
04.12.2015 - Trenčín, Hotel Magnus, Považská ul. 1706 (vedľa hokejového štadióna
07.12.2015 - Dolný Kubín, Hotel PARK, Radlinského 21

Chcem byť informovaný

Prajem si dostávať pravidelné informácie o pripravovaných vzdelávacích aktivitách.

Kontakt na mňa:

Počítadlo návštev