Daň z pridanej hodnoty – novelizácia zákona k 1.1.2016

Lektor: Ing. Alžbeta Hermanová

03.12.2015 - Trnava, Hotel IMPIQ, B.S.Timravy 2(vedľa futbalového štadióna) - Pozor zmena časového harmonogramu tohto seminára - prezencia účastníkov od 8:00 hod. - prednáška začína už od 8:30 hod !
04.12.2015 - Trenčín, Hotel Magnus, Považská ul. 1706 (vedľa hokejového štadióna
07.12.2015 - Dolný Kubín, Hotel PARK, Radlinského 21

Odpisy majetku od 1.1.2015. Automobil v podnikaní v roku 2015

LektorRNDr. Pavol Maniaček

30.11.2015 - Bratislava, Dom športu, Junácka 6
10.12.2015 - Dolný Kubín, Hotel PARK, Radlinského 21
11.12.2015 - Banská Bystrica, Hotel Národný dom, Národná 11

Daň z príjmov 2015 pre právnické osoby (obchodné spoločnosti) a podanie účtovnej závierky s aplikáciou novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a novely zákona č. 431/2002 Z. z. účinnou od 1.1.2016 a aplikovanou na podané DP po 31.12.2015

LektorIng. Vladimír Ozimý

20.01.2016 - Myjava, Hotel Štefánik,  Nám. M.R.Štefánika 37
21.01.2016 - Trenčín, Hotel Magnus, Považská ul. 1706 (vedľa hokejového štadióna)

01.02.2016 - Bratislava, AIRCRAFT bussines center, Ivanska cesta 30/B
08.02.2016 - Trnava, Hotel IMPIQ, B.S.Timravy 2(vedľa futbalového štadióna)
12.02.2016 - Dolný Kubín, Hotel PARK,  Radlinského 21

Novelizácia zákona o DPH a zákona o dani z príjmov k 1. januáru 2016

LektorIng. Ján Minarský, daňový poradca - Bratislava

11.01.2016 - Myjava, Hotel Štefánik,  Nám. M.R.Štefánika 37
12.01.2016 - Trenčín, Hotel Magnus, Považská ul. 1706 (vedľa hokejového štadióna)
14.01.2016 - Trnava, Hotel IMPIQ,  B.S.Timravy 2(vedľa futbalového štadióna)

02.02.2016 - Bratislava , AIRCRAFT bussines center, Ivanska cesta 30/B
03.02.2016 - Dolný Kubín, Hotel Park, Radlinského 21

Daň z príjmov fyzických osôb vrátane daňového priznania za rok 2015, zmeny v zákone od 01.01.2016 - daňová analýza FO v roku 2016

LektorRNDr. Pavol Maniaček, špecialista - odbor SZČO

27.01.2016 - Myjava, Hotel Štefánik,  Nám. M.R.Štefánika 37
04.02.2016 - Trenčín, Hotel Magnus, Považská ul. 1706 (vedľa hokejového štadióna)
05.02.2016 - Trnava, Hotel IMPIQ,  B.S.Timravy 2(vedľa futbalového štadióna)

09.02.2016 - Bratislava , AIRCRAFT bussines center, Ivanska cesta 30/B
15.02.2016 - Dolný Kubín, Hotel Park, Radlinského 21
 

Chcem byť informovaný

Prajem si dostávať pravidelné informácie o pripravovaných vzdelávacích aktivitách.

Kontakt na mňa:

Počítadlo návštev