Zákon o športe a zdaňovanie príjmov zo športu

Len jedno špecializované školenie v Bratislave v Dome športu za super cenu 48 EUR !

Odborné lektorky: Ing.  Alica Fisterová + Ing. Zuzana Janošdeáková

28.02.2017 - Bratislava, Dom športu, Junácka 6

 

Cena: 48,- € za osobu, vrátane DPH, školiacich materiálov a občerstvenia počas seminára
Online registrácia

Program seminára:

Zákon č.440/2015 Z. z.  o športe, zmeny  a novely  

 • Definícia a postavenie  športovca profesionála a amatéra 
 • Postavenie  trénera, inštruktora, športového klubu  a organizácie
 • Register športovcov a športových organizácií 
 • Športové podujatia a práca dobrovoľníkov v športe 

Zmluvné vzťahy v športe 

 • Zmluvy profesionálnych športovcov 
 • Sponzorstvo 
 • Pracovnoprávne vzťahy v športe 
 • Dobrovoľnícke zmluvy 

Zdaňovanie príjmov športovcov 

 • Profesionálny a amatérsky športovec  a daň z príjmov fyzických osôb 
 • Športové kluby – oslobodenie od dane z príjmov , daňové povinnosti 
 • Daňové náklady sponzorov športu  

 

Časový program:

 • 08.30 -   9.00 h – Prezencia účastníkov, ranná káva, minerálka, čaj
 • 09.00 - 14.00 h - Odborný program s prestávkou na obed
 • 14.00 - 14.30 h - Diskusia
Informácie

Chcem byť informovaný

Želám si dostávať pravidelné informácie o pripravovaných vzdelávacích aktivitách.

Kontakt na mňa:

Počítadlo návštev

TOPlist