Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2014 a novinky v mzdovej učtárni v roku 2015

LektorIng. Iveta Matlovičová, metodika miezd a personalistiky

12.01.2015 - Nitra, ŠD A.Bernoláka a Kongresové centrum SPU,  Tr. A. Hlinku 38
13.01.2015 - Banská Bystrica, Hotel Národný dom, Národná 1
14.01.2015 - Myjava, Hotel Štefánik, Nám. M.R.Štefánika 37
15.01.2015 - Bratislava, Dom Športu, Junácka 6
16.01.2015 - Trnava, Hotel IMPIQ, B.S.Timravy 2(vedľa futbalového štadióna)
19.01.2015 - Trenčín, Hotel Magnus,  Považská ul. 1706 (vedľa hokejového štadióna)
20.01.2015 - Senica, Zasadačka COOP JEDNOTA, Nám. oslobodenia 4/12
29.01.2015 - Košice, Hotel Košice, Moldavská cesta II. 51/2414
30.01.2015 - Prešov, Penzión Radlinka, Radlinského 17

 

Daňová závierka právnických osôb za rok 2014

LektorIng. Ján Minársky, daňový poradca - Bratislava

26.01.2015 - Trnava, Hotel IMPIQ, B.S.Timravy 2(vedľa futbalového štadióna)
02.02.2015 - Trenčín, Hotel Magnus, Považská ul. 1706 (vedľa hokejového štadióna)
03.02.2015 - Myjava, Hotel Štefánik, Nám. M.R.Štefánika 37
04.02.2015 - Dolný KubínHotel Park***, Radlinského 21

Daňové priznanie fyzických osôb za rok 2014, zmeny v zákone od 1.1.2015, daňová analýza podnikania SZČO v roku 2015

LektorRNDr. Pavol Maniaček, špecialista v odbore SZČO

05.02.2015 - Trnava, Hotel IMPIQ, B.S.Timravy 2(vedľa futbalového štadióna)
06.02.2015Bratislava, Dom Športu, Junácka 6
09.02.2015 - Myjava, Hotel Štefánik, Nám. M.R.Štefánika 37
10.02.2015 - Senica, Zasadačka COOP JednotaNám. Oslobodenia 12
11.02.2015 - Trenčín, Hotel Magnus, Považská ul. 1706 (vedľa hokejového štadióna)
12.02.2015 - Dolný Kubín, Hotel Park***, Radlinského 21
13.02.2015 - Banská Bystrica, Hotel Národný dom, Národná 1

Chcem byť informovaný

Prajem si dostávať pravidelné informácie o pripravovaných vzdelávacích aktivitách.

Kontakt na mňa:

Počítadlo návštev