Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2014 a novinky v mzdovej učtárni v roku 2015

LektorIng. Iveta Matlovičová, metodika miezd a personalistiky

29.01.2015 - Košice, Hotel Košice, Moldavská cesta II. 51/2414 Už len jeden seminár pre VÝCHOD - rezervujte si miesto!
 

Daňové priznanie fyzických osôb za rok 2014, zmeny v zákone od 1.1.2015, daňová analýza podnikania SZČO v roku 2015

LektorRNDr. Pavol Maniaček, špecialista v odbore SZČO

05.02.2015 - Trnava, Hotel IMPIQ, B.S.Timravy 2(vedľa futbalového štadióna)
06.02.2015Bratislava, Dom Športu, Junácka 6
09.02.2015 - Myjava, Hotel Štefánik, Nám. M.R.Štefánika 37
10.02.2015 - Senica, Zasadačka COOP JednotaNám. Oslobodenia 12
11.02.2015 - Trenčín, Hotel Magnus, Považská ul. 1706 (vedľa hokejového štadióna)
12.02.2015 - Dolný Kubín, Hotel Park***, Radlinského 21
13.02.2015 - Banská Bystrica, Hotel Národný dom, Národná 1

Daňová závierka právnických osôb za rok 2014

LektorIng. Ján Minársky, daňový poradca - Bratislava

26.01.2015 - Trnava, Hotel IMPIQ, B.S.Timravy 2(vedľa futbalového štadióna)
02.02.2015 - Trenčín, Hotel Magnus, Považská ul. 1706 (vedľa hokejového štadióna)
03.02.2015 - Myjava, Hotel Štefánik, Nám. M.R.Štefánika 37
04.02.2015 - Dolný KubínHotel Park***, Radlinského 21

Zdravotné a sociálne poistenie v mzdovej učtárni v roku 2015

LektorIng. Iveta Matlovičová, metodika miezd a personalistiky

20.04.2015Bratislava, Dom Športu, Junácka 6
24.04.2015 - Trnava, Hotel IMPIQ, B.S.Timravy 2(vedľa futbalového štadióna)
27.04.2015 - Myjava, Hotel Štefánik, Nám. M.R.Štefánika 37
28.04.2015 - Nitra, ŠD A.Bernoláka a Kongresové centrum SPU, Tr. A.Hlinku 38
29.04.2015 - Banská Bystrica, Hotel Národný dom, Národná 11
30.04.2015 - Trenčín, Hotel Magnus, Považská ul. 1706 (vedľa hokejového štadióna)

Výška životného minima od 1.7.2015 s dopadom na výšku mzdových veličín a výpočet exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca a novinky v mzdovej učtárni

LektorIng. Iveta Matlovičová, metodika miezd a personalistiky

18.06.2015 - Nitra, ŠD A.Bernoláka a Kongresové centrum SPU, Tr. A.Hlinku 38
19.06.2015 - Banská Bystrica, Hotel Národný dom, Národná 11
22.06.2015 - Myjava, Hotel Štefánik, Nám. M.R.Štefánika 37
23.06.2015 - Trenčín, Hotel Magnus, Považská ul. 1706 (vedľa hokejového štadióna)
24.06.2015 - Bratislava, Dom Športu, Junácka 6
25.06.2015 - Trnava, Hotel IMPIQ, B.S.Timravy 2(vedľa futbalového štadióna)

Chcem byť informovaný

Prajem si dostávať pravidelné informácie o pripravovaných vzdelávacích aktivitách.

Kontakt na mňa:

Počítadlo návštev