JEHO VELIČENSTVO PRACOVNÝ ČAS

AKCIIA - všetci účastníci tohto seminára obdržia kupón na ďalšie školenie zdarma – platnosť 12 mesiacov !

Aplikácia Zákonníka práce č. 311/2001 Z. z. v platnom znení pri rovnomernom a nerovnomernom rozvrhovaní pracovného času a doby odpočinku, pri plánovaní, určovaní a krátení dovolenky a  pri riešení problémov spojených s prekážkami v práci

Lektor: JUDr. Marián Polakovič, špecialista na pracovné právo

15.06.2016 - Dolný Kubín, Hotel PARK,  Radlinského 21
20.06.2016 - Myjava, Hotel Štefánik, Nám. M.R.Štefánika 37 

Informácie

Chcem byť informovaný

Želám si dostávať pravidelné informácie o pripravovaných vzdelávacích aktivitách.

Kontakt na mňa:

Počítadlo návštev

TOPlist