Podvojné účtovníctvo – intenzívny víkendový kurz

Overené praxou – 5 dňové intenzívne školenie aj s využitím PC

LektorRNDr. Pavol Maniaček
17.05.2014 - 14.06.2014, Senica, 1.ZŠ, V.P.Tótha 32

Kontrolný výkaz DPH a novelizované ustanovenia zákona o DPH od 1.1.2014, praktikum v otázkach a odpovediach

Novinka – s upozorneniami na prípadné časté chyby, ktorých sa platitelia dane dopúšťajú

LektorIng. Alžbeta Hermanová, Finančná správa SR
10.04.2014 - Trenčín, Hotel Magnus, Považská ul. 1706 (vedľa hokejového štadióna)
14.04.2014 - Trnava, Hotel IMPIQ, B.S.Timravy 2(vedľa futbalového štadióna)

Zákonník práce - HĹBKOVÁ SONDA III. do praktickej aplikácie zákona

Zákonník práce – HĹBKOVÁ SONDA III. - (§ 151 až 228a  platného Zákonníka práce) do problematiky praktickej aplikácie Zákonníka práce č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov pri:

- realizácii sociálnej politiky zamestnávateľa
- riešení problémov súvisiacich s náhradou škody
- dôležitých zmenách v podmienkach zamestnávania zamestnancov formou dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti a dohody o brigádnickej práci študentov, ktoré na základe novelizácie platného Zákonníka práce nadobudnú právnu účinnosť od 1.7.2014.

Lektor: JUDr. Marián Polakovič, špecialista na pracovné právo
15.04.2014 - Banská Bystrica, Hotel Národný dom,  Národná 11
23.04.2014 - Myjava, Hotel Štefánik, Nám. M.R.Štefánika 37
13.05.2014 - Trenčín, Hotel Magnus, Považská ul. 1706 (vedľa hokejového štadióna)
14.05.2014 - Nitra, ŠD A.Bernoláka a Kongresové centrum SPU, Tr. A.Hlinku 38
20.05.2014 - Bratislava, Dom športu, Junácka 6

Zmeny pri výpočte a realizácii zrážok zo mzdy, inštitút dovolenky a použitie priemerného zárobku

Zmeny pri výpočte a realizácii zrážok zo mzdy v súvislosti so zmenou životného minima od 1.7.2014, inštitút dovolenky a použitie priemerného zárobku v mzdovej učtárni

LektorIng. Iveta Matlovičová, metodika miezd a personalistiky
23.06.2014 - Nitra, ŠD A. Bernoláka a Kongresové centrum SPU, Tr. A. Hlinku 38
24.06.2014 - Banská Bystrica, Hotel Národný dom, Národná 1
25.06.2014 - Myjava, Hotel Štefánik, Nám. M.R.Štefánika 37
26.06.2014 - Bratislava, Dom športu, Junácka 6
27.06.2014 - Trnava, Hotel IMPIQ, B.S.Timravy 2 (vedľa futbalového štadióna)
30.06.2014 - Trenčín, Hotel Magnus, Považská ulica 1706 (vedľa hokejového štadióna)

Chcem byť informovaný

Prajem si dostávať pravidelné informácie o pripravovaných vzdelávacích aktivitách.

Kontakt na mňa:

Počítadlo návštev