Opatrenia - COVID-19

Vážení klienti, 
z dôvodu obmedzenia organizácie verejných podujatí v dôsledku pandémie COVID-19 presúvame všetky aprílové termíny školení na obdobie jún/júl 2020.

Vaše registrácie na školenia teda zostávajú v platnosti.
Pokiaľ by aj v tomto neskoršom období pretrvávala nepriaznivá situácia, všetky termíny školení ( aj obdobie máj / jún 2020 ) zrealizujeme formou on-line školení vrátane doplnenia tém o praktické riešenie opatrení prijatých vládou Slovenskej republiky v súvislosti s Corona vírusom !

Personálny špeciál – jar 2020

Aktuálny Zákonník práce v roku 2020
HĹBKOVÁ SONDA I. do problematiky aplikácie Zákonníka práce pri vzniku, zmenách a skončení pracovného pomeru s dôrazom na možnosti zamestnávateľa pri aplikácii Zákonníka práce na zmiernenie negatívnych dopadov spôsobených epidémiou COVID-19.

  • karanténa a neprítomnosť zamestnanca v práci,
  • preradenie zamestnanca na inú pracovnú pozíciu bez jeho súhlasu,
  • domácka práca a telepráca,
  • čerpanie dovolenka a prekážky v práci na strane zamestnanca i zamestnávateľa,
  • vážne prevádzkové dôvody,
  • možnosť využitia konta pracovného času,
  • neprideľovanie práce zamestnancovi, nárok na mzdu, náhrada mzdy, o príspevok na mzdu na udržanie zamestnanosti
  • a iné aktuálne informácie.

Akcia len 59 EUR pri registrácii a platbe do 30.04.2020 do naplnenia kapacity školenia, po tomto termíne bude cena 66 EUR!

Lektor: JUDr. Marián Polakovič, špecialista na pracovné právo

04.05.2020 - Myjava, Hotel Štefánik, Nám. M.R.Štefánika 37
05.05.2020 - Bratislava, Vienna Gate, Kopčianska 8 - 10, Petržalka
11.05.2020 - Trenčín, Hotel Magnus, Považská ul. 1706
12.05.2020 - Trnava, Aquapark Trnava, Rybníkova 16
16.06.2020 - Dolný Kubín, Hotel PARK, Radlinského 21

17.06.2020 - Poprad, Tatra Hotel, Karpatská 3314/7
18.06.2020 - Košice, Hotel Košice, Moldavská cesta 51
23.06.2020 - Nitra, Kongres. centrum SPU – Štud. domov A. Bernoláka A. Hlinku 38
24.06.2020 - Banská Bystrica, Hotel LUX, Námestie slobody 397/2
 

Daňový špeciál – jar 2020

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý, Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo. Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti

Akcia len 59 EUR pri registrácii a platbe do 30.4.2020 do naplnenia kapacity školenia, po tomto termíne bude cena 66 EUR!

02.04.2020 - Trnava, Aquapark Trnava, Rybníkova 16 - termín zrušený - nový termín: 30.06.2020
07.04.2020 - Bratislava, Vienna Gate, Kopčianska 8 - 10, Petržalka -
termín zrušený - nový termín: 01.07.2020
30.04.2020 - Myjava, Hotel Štefánik, Nám. M.R.Štefánika 37
- termín zrušený - nový termín: 02.07.2020
07.05.2020 - Trenčín, Hotel Magnus, Považská ul. 1706
14.05.2020 - Poprad, Tatra Hotel, Karpatská 3314/7
15.05.2020 - Brezno, Reštaurácia OMEGA, Švermova 1027/7
04.06.2020 - Dolný Kubín, Hotel PARK, Radlinského 21

30.06.2020 - Trnava, Aquapark Trnava, Rybníkova 16 - termín zrušený - nový termín
01.07.2020 - Bratislava, Vienna Gate, Kopčianska 8 - 10, Petržalka
02.07.2020 - Myjava, Hotel Štefánik, Nám. M.R.Štefánika 37

Mzdový špeciál – jar 2020

Lektor: Júlia Pšenková, odborníčka na sociálne a zdravotné poistenie, mzdovú problematiku a daň z príjmov zo závislej činnosti

Akcia len 59 EUR pri registrácii a platbe do 30.4.2020 do naplnenia kapacity školenia, po tomto termíne bude cena 66 EUR!

17.04.2020 - Bratislava, Vienna Gate, Kopčianska 8 - 10, Petržalka - termín zrušený, nový termín: 27.05.2020
20.04.2020 - Trnava, Aquapark Trnava, Rybníkova 16 -
termín zrušený, nový termín: 12.06.2020
27.04.2020 - Dolný Kubín, Hotel PARK, Radlinského 21 -
termín zrušený, nový termín: 26.06.2020
28.04.2020 - Poprad, Tatra Hotel, Karpatská 3314/7 - termín zrušený, nový termín: 29.06.2020
29.04.2020 - Košice, Hotel Košice, Moldavská cesta 51 - termín zrušený, nový termín: 03.07.2020
18.05.2020 - Trenčín, Hotel Magnus, Považská ul. 1706
19.05.2020 - Brezno, Reštaurácia OMEGA, Švermova 1027/7
26.05.2020 - Myjava, Hotel Štefánik, Nám. M.R.Štefánika 37
27.05.2020 - Bratislava, Vienna Gate, Kopčianska 8 - 10, Petržalka
28.05.2020 - Nitra, Kongresové centrum SPU - ŠD A.Bernoláka, A.Hlinku 38
12.06.2020 - Trnava, Aquapark Trnava, Rybníkova 16
26.06.2020 - Dolný Kubín, Hotel PARK, Radlinského 21

29.06.2020 - Poprad, Tatra Hotel, Karpatská 3314/7
03.07.2020 - Košice, Hotel Košice, Moldavská cesta 51
 

IN HOUSE - PERSONÁLNE ŠKOLENIA

Necestujte za nami, my prídeme k Vám .... !
Ponúkame vám ďalšiu vzdelávaciu formu, v rámci ktorej prídeme do vašej firmy s aktuálnymi a odbornými informáciami z oblasti pracovnoprávnych vzťahov.

Lektor: JUDr. Marián Polakovič, špecialista v oblasti pracovného práva

Cena a program dohodou k spokojnosti zainteresovaných strán – určite sa dohodneme !

Informácie

Chcem byť informovaný

Želám si dostávať pravidelné informácie o pripravovaných vzdelávacích aktivitách.

Kontakt na mňa:

Počítadlo návštev

TOPlist