Účtovníctvo a dane v športe aktuálne - prezenčné školenie

Len dva termíny pre prezenčné školenie v rámci SR v Bratislave a Košiciach !

Lektor podujatia: Ing. Alica Fisterová - expert v legislatívnej oblasti vrátane účtovníctva a daní so zameraním na šport

Dátum / Miesto konania:
22.02.2023 – Košice, Hotel Košice, Moldavská cesta 51

Cena

84€ / osoba
vrátane DPH, školiacich materiálov a občerstvenia

Účastníci s predplateným alebo objednaným celoročným prístupom k online školeniam v roku 2023 na webe www.pragmasys.sk majú vždy zľavnenú cenu 66 EUR !

Registrácia

Odborný program:

 1. Výnosy/príjmy športových organizácií
      Dotácie zo štátneho rozpočtu, rozpočtu miest a obcí, príspevky, členské príspevky, reklama, charitatívna reklama, asignačná daň, refundácia výdavkov
 2. Náklady/výdavky športových organizácii
      Výdavky na športovú činnosť, administratívna činnosť, dobrovoľníci, odmeny športových odborníkov ...
 3. Zostavenie daňového priznania športovej organizácie
 4. Účtovná závierka športovej organizácie
 5. Dôležité termíny a sumy
   

Časový program:

 • 08.30 -   9.00 h – Prezencia účastníkov, ranná káva, minerálka, čaj
 • 09.00 - 14.00 h - Odborný program s prestávkou na obed
 • 14.00 - 14.30 h - Diskusia
Prihlásenie na akciu, podmienky: 

Pri úhrade platby bankovým prevodom dodržujte prosím nasledovné pokyny:

 • Bankové spojenie: VUB, a.s.
  • Číslo účtu v tvare IBAN: SK95 0200 0000 0032 3561 3657
  • SWIFT: SUBASKBX
 • Variabilný symbol: dátum konania akcie:
  • Košice - 22022023
 • Špecifický symbol: IČO Vašej organizácie

Zálohové faktúry nevystavujeme – máte potvrdenie o registrácii !

Daňový doklad o prijatej platbe Vám zašleme obratom elektronicky po pripísaní úhrady v prospech nášho účtu na email uvedený v registrácii na školenie !

Vyúčtovaciu faktúru Vám poskytneme priamo na školení !

Pri vašej neúčasti na seminári poplatok nevraciame, je možné poslať náhradníka.

V prípade nepredvídateľných udalostí si agentúra PragmaSys, s.r.o. vyhradzuje právo na organizačné zmeny, ktoré budú včas oznámené.

V prípade malej účasti agentúra PragmaSys, s.r.o. seminár odvolá a účastnícke poplatky vráti, alebo oznámi nový termín.

Záujemca o školenie uvedením údajov v tejto registrácii udeľuje súhlas prevádzkovateľovi v zmysle zákona.číslo.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení k spracovaniu osobných údajov pre účely súvisiace s predmetom tejto prihlášky v rozsahu identifikácie tejto prihlášky.

Registrácia na seminár:

 
1 Start 2 Complete
CAPTCHA
Ochrana pred spamovacími robotmi:
Image CAPTCHA
a potvrďte

Prihlásenie

CAPTCHA
Ochrana pred spamovacími robotmi:
Image CAPTCHA
a potvrďte

Počítadlo návštev

TOPlist