OKTÓBER FEST – Dane 2023 – Liptovský Ján

Dvojdňová akcia – pre telo aj ducha – spojte vzdelávanie s relaxom v príjemnom prostredí!
Termín: 12.10.2023 – 13.10.2023 - Hotel*** Strachanovka, Jánska koliba, Liptovský Ján 2067

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý, Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo

   Kongresové služby - cena:

 • 102 EUR / účastník  /  deň pri rezervácii na dva vyučovacie dni
 • 120 EUR / účastník  / deň pri rezervácii na jeden vyučovací deň
 • 84 EUR / účastník / deň ak vlastníte alebo objednáte celoročný prístup na web PragmaSys
 • zdarma - ak vlastníte kupóny na vstup vydané našou spoločnosťou

Každý deň 8:30 – 9:00 prezencia, odborný program cca do 15:00 hod. podľa diskusie, v cene kongresu občerstvenie a teplý obed – následne oddych a relax – odporúčame pobyt v hoteli!  Dvojhodinový wellnes je v cene pobytu zdarma !

   Ubytovanie  a wellnes - cena:


 • cena za noc za izbu 80 eur s raňajkami, ak je izba obsadená 1 človekom
 • cena za noc na izbu 90 eur s raňajkami, ak je izba obsadená 2 ľuďmi
 • každá ďalšia osoba na izbe na prístelke 30 eur na noc na prístelku


   Odborný program:

1. deň – 12.10.2023

 • Stavba (nehnuteľnosť) vo väzbe na princípy DPH a DzP od 1.1.2023
  1. Predaj stavby a vplyv na zmenu účelu pri investičnom majetku (doba od prvej kolaudácie, rozslišovanie stavieb na bývanie) a vplyv na DPH
  2. Predaj nehnuteľností a daňový výdavok pri predaji nehnuteľnosti (pomerné odpisy a zostatková cena)
  3. Vyvolané investície a vplyv na základ dane a odpočet DPH (bezplatné odovzdanie)
  4. Prenajímateľ a povinnosť krátiť odpisy, riziká nepeňažného príjmu pri vykonaní technického zhodnotenia nájomcu alebo opravy a údržby, vplyv na základ dane a DPH (prenájom s DPH alebo bez DPH?)
  5. Nájomca, ktorý vykonal technické zhodnotenie, právo na daňový odpis, skončenie nájmu vplyv na základ dane a DPH pri skončení nájmu
  6. Nájmy a ubytovacie služby z pohľadu DPH, dane z príjmov a cestovných náhrad
 • Používanie majetku na podnikanie aj na iný účel ako na podnikanie v roku 2023
 1. Poskytovanie benefitov pre zamestnancov a vplyv na daňovú uznateľnosť u zamestnávateľa, právo na odpočítanie dane a pomerné odpočítanie dane pri používaní majetku aj na iný účel ako podnikanie
 2. Paušalizácia majetku, ktorý má charakter osobnej potreby a vplyv na základ dane a DPH a pohľad na tento spôsob výdavkov zavedením § 5 ods. 7 písm. o) ZDP
 3. Povinnosti viažuce sa k úprave odpočítanej dane pri nehnuteľnostiach a hnuteľnom investičnom majetku (napr. autá)
 • Poukazy na predaj služieb a tovaru od 1.10.2019, princípy DPH, DzP a ERP (zľavomaty, ticketportál atd)
 • Platby v hotovosti od 1.7.2023
 • Ako vylepšiť vlastné imanie firmy bez dopadu na základ dane
 • záväzky z pohľadu dane z príjmov a DPH - neplatenie záväzku, odpis záväzku, premlčanie záväzku, prevzatie záväzku

2. deň – 13.10.2023

 • Registračné povinnosti z pohľadu dane z príjmov a DPH
  1. Registrácia na daň z príjmov vrátane zrušenia(od 1.1.2023)
  2. Registrácia na daň z pridanej hodnoty vrátane zrušenia (zmeny od 1.1.2023)
  3. Sankcie a pokuty
  4. Elektronická komunikácia
 • Pohľadávky z pohľadu daní a účtovníctva
  1. Opravné položky k pohľadávkam
  2. Odpis pohľadávky
  3. postúpenie pohľadávok
  4. Dobropiy a ťarchopisy vplyv na základ dane a DPH
  5. Nevymožiteľná pohľadávka
 • Luxusné osobné motorové vozidlá používané subjektom princípy DPH a dane z príjmov
  1. Odpisovanie v majetku daňovníka
  2. Prenajaté na operatívny lízing
  3. Používané na prenájom
 • Zistenie chýb a vysporiadanie z pohľadu DPH a dani z príjmov a účtovníctva (dodatočné daňové priznanie, zahrnutie v čase zistenia), možné riziká a pokuty
 • Pravidlá fakturácie a chyby pri nej. Ako sa vysporiadať u vyhotoviteľa ako u príjemcu
 • Sumár schválených zmien daňových zákonov parlamentom
Prihlásenie na akciu, podmienky: 
 • Objednávka kongresových služieb cez webový formulár na www.pragmasys.sk
  • kliknete na názov akcie,
  • vypíšte a odošlite formulár
  • spätne sa Vám ozveme a potvrdíme rezerváciu !
 • Kapacita účastníkov je obmedzená na 50 miest
 • Nedá sa platiť v hotovosti
  • po registrácii zašleme zálohovú faktúru,
  • po úhrade doklad k prijatej platbe,
  • priamo na akcii poskytneme vyúčtovací doklad !
 • Ubytovanie a wellnes služby – treba dojednať a platiť  zvlášť s recepciou hotela !

Pri vašej neúčasti na akcii poplatok nevraciame, je možné poslať náhradníka.

V prípade nepredvídateľných udalostí si agentúra PragmaSys, s.r.o. vyhradzuje právo na organizačné zmeny, ktoré budú včas oznámené.

V prípade malej účasti agentúra PragmaSys, s.r.o. seminár odvolá a účastnícke poplatky vráti, alebo oznámi nový termín.

Záujemca o školenie uvedením údajov v tejto registrácii udeľuje súhlas prevádzkovateľovi v zmysle zákona.číslo.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení k spracovaniu osobných údajov pre účely súvisiace s predmetom tejto prihlášky v rozsahu identifikácie tejto prihlášky.

 

Registrácia na seminár:

 
1 Start 2 Complete
CAPTCHA
Ochrana pred spamovacími robotmi:
Image CAPTCHA
a potvrďte

Prihlásenie

CAPTCHA
Ochrana pred spamovacími robotmi:
Image CAPTCHA
a potvrďte

Počítadlo návštev

TOPlist