Daňové priznanie FO za rok 2022

Lektor: RNDr. Pavol Maniaček, interný lektor PragmaSys s.r.o. - špecialista s dlhoročnými skúsenosťami

06.02.2023 - Trnava, Aquapark Trnava, Rybníkova 16
08.02.2023 - Trenčín, Hotel Magnus, Považská ul. 1706

13.02.2023 - Brezno, Reštaurácia OMEGA, Švermova 1027/7
14.02.2023 - Poprad, Tatra Hotel, Karpatská 3314/7

Cena 78€ / osoba
vrátane DPH, školiacich materiálov a občerstvenia
Registrácia

Účastníci s predplateným alebo objednaným celoročným prístupom k online školeniam pre rok 2023 na webe www.pragmasys.sk majú vždy zľavnenú cenu 66 EUR !

Program seminára:

 • Povinnosť a lehoty na podanie daňového priznania
 • Povinnosť elektronického doručovania pre FO s príjmami podľa § 6 zákona o dani z príjmov
 • Zdaniteľné príjmy FO / zo zdrojov v tuzemsku aj zahraničí
  • príjmy zo závislej činnosti
  • príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu
  • ostatné príjmy
  • príjmy z kapitálového majetku
  • podiely na zisku
 • Uplatnenie daňových výdavkov SZČO
 • Uplatnenie zmien výšky stravného do daňových výdavkov u SZČO v priebehu roka 2022
 • Zmena metódy účtovania a jej vplyv na základ dane
 • Umorenie straty
 • Nezdaniteľné časti základu dane fyzickej osoby
 • Základ dane, výpočet dane
 • Daňový bonus na vyživované dieťa s uplatnením zmien od 1.7.2022
 • Daňový bonus na zaplatené úroky
 • Výpočet poslednej známej daňovej povinnosti a výšky preddavkov z daňového priznania
 • Určenie vymeriavacieho základu na platbu odvodov SZČO do zdravotnej a Sociálnej poisťovne
 • Prípadová štúdia - daňové priznanie FO typ A
 • Prípadová štúdia – daňové priznanie FO typ B

Časový program:

 • 08.30 -   9.00 h – Prezencia účastníkov, ranná káva, minerálka, čaj
 • 09.00 - 14.30 h - Odborný program s prestávkou na obed
 • 14.30 - 15.00 h - Diskusia
Prihlásenie na akciu, podmienky: 

Pri úhrade platby bankovým prevodom dodržujte prosím nasledovné pokyny:

 • Bankové spojenie: VUB, a.s.
  • Číslo účtu v tvare IBAN: SK95 0200 0000 0032 3561 3657
  • SWIFT: SUBASKBX
 • Variabilný symbol: dátum konania akcie:
  • Trnava -06022023
  • Trenčín - 08022023
  • Brezno - 13022023
  • Poprad - 14022023
 • Špecifický symbol: IČO Vašej organizácie

Zálohové faktúry nevystavujeme – máte potvrdenie o registrácii !

( V prípade, že to požadujete, napíšte nám to do poznámky v registrácií ! )

Daňový doklad o prijatej platbe Vám zašleme obratom elektronicky po pripísaní úhrady v prospech nášho účtu na email uvedený v registrácii na školenie !

Vyúčtovaciu faktúru Vám poskytneme priamo na školení !

Pri vašej neúčasti na seminári poplatok nevraciame, je možné poslať náhradníka.

V prípade nepredvídateľných udalostí si agentúra PragmaSys, s.r.o. vyhradzuje právo na organizačné zmeny, ktoré budú včas oznámené.

V prípade malej účasti agentúra PragmaSys, s.r.o. seminár odvolá a účastnícke poplatky vráti, alebo oznámi nový termín.

 

Záujemca o školenie uvedením údajov v tejto registrácii udeľuje súhlas prevádzkovateľovi v zmysle zákona.číslo.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení k spracovaniu osobných údajov pre účely súvisiace s predmetom tejto prihlášky v rozsahu identifikácie tejto prihlášky.

Registrácia na seminár:

 
1 Start 2 Complete
CAPTCHA
Ochrana pred spamovacími robotmi:
Image CAPTCHA
a potvrďte

Prihlásenie

CAPTCHA
Ochrana pred spamovacími robotmi:
Image CAPTCHA
a potvrďte

Počítadlo návštev

TOPlist