Daňový extra špeciál - jeseň 2022 – prezenčné školenie

Mimoriadna akcia - účastníci tohto školenia budú mať zdarma prístup k online školeniam až do 31.12.2023 !

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý, daňový poradca SKDP, špecialista na dane a účtovníctvo. svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti.

13.10.2022 - Trnava, Aquapark Trnava, Rybníkova 16
14.10.2022 - Myjava, Hotel Štefánik, Nám. M.R.Štefánika 37
26.10.2022 - Dolný Kubín, Hotel PARK, Radlinského 21

27.10.2022 - Poprad, Tatra Hotel, Karpatská 3314/7
15.11.2022 - Trenčín, Hotel Magnus, Považská ul. 1706
16.11.2022 - Bratislava, AIRCRAFT bussines center, Ivánska cesta 30/B
23.11.2022 - Brezno, Reštaurácia OMEGA, Švermova 1027/7

Cena 78€ / účastník
vrátane DPH, školiacich materiálov a občerstvenia
Registrácia

Účastníci s celoročným prístupom k online školeniam v roku 2022 na webe www.pragmasys.sk majú vždy zľavnenú cenu 66 EUR !

Pokiaľ nemáte celoročný prístup, prihlásením a zaplatením tohto školenia ho získate zdarma do konca roka 2023 vrátane archívov 2 roky spätne !

Odborný program:

 1. Reklama a výdavky na reklamu - daňový výdavok na ktorý si treba dávať pozor
 2. Benefity zamestnancov a daňové dopady pre zamestnanca a zamestnávateľa (aké formy oslobodenia existujú a kedy je možné aplikovať § 5 ods. 7 písm. o) ZDP), platenie poplatkov za zamestnancov do komôr)
 3. Home office a výdavky zamestnanca v domácnosti a daňový výdavok ZML - je takáto kombinácia možná?
 4. Obchodné transakcie medzi závislými osobami a na čo si treba dávať pozor (kedy ide o kontrolovanú transakciu, vedenie TD, prevod majetku medzi spoločníkom a spoločnosťou, poskytovanie služieb)
 5. Spoločník a konateľ na pracovnej ceste a čo si môže uplatniť do daňových výdavkov a ako preukazovať daňový výdavok (vrátane zmien v opatrení)
 6. Obchodovanie zo zahraničím
  • riziko zrážkovej dani ako postupovať pri úhradach do zahraničia a kedy vybrať zrážkovú daň
  • vznik stálej prevádzkarne
  • dodanie a nadobudnutie tovaru v rámci EU a pravidlá DPH ( (DP,KV,SV)
  • dodanie a prijatie služby v rámci EU a pravidlá DPH (DP,KV,SV)
 7. Povinnosť oznamovania účtov platiteľa a rizika s tým spojené u odberateľa (ručenie za daň)
 8. Dary vo svetle vojny v Európe a daňovo uznané výdavky, povinnosť vrátiť DPH štátu
 9. Príjmy od štátu za ubytovanie utečencov a daňové dopady
 10. Zaokrúhľovanie od 1.7.2022 a dopady v oblastí daní a účtovníctva (DzP, DPH, účtovníctvo)
 11. Informácie o pripravovaných novelách DPH a DZP !

Časový program:

 • 08.30 -   9.00 h – Prezencia účastníkov, ranná káva, minerálka, čaj
 • 09.00 - 14.30 h - Odborný program s prestávkou na obed
 • 14.30 - 15.00 h - Diskusia
Prihlásenie na akciu, podmienky: 

Pri úhrade platby bankovým prevodom dodržujte prosím nasledovné pokyny:

 • Bankové spojenie: VUB, a.s.
  • Číslo účtu v tvare IBAN: SK95 0200 0000 0032 3561 3657
  • SWIFT: SUBASKBX
  • účastnícke poplatky treba uhradiť najmenej deň pred konaním akcie !
 • Variabilný symbol: dátum konania akcie:
  • Trnava – 13102022
  • Myjava – 14102022
  • Dolný Kubín - 26102022
  • Poprad - 27102022
  • Trenčín - 15112022
  • Bratislava - 16112022
  • Brezno - 23112022
 • Špecifický symbol: IČO Vašej organizácie

Zálohové faktúry nevystavujeme – máte potvrdenie o registrácii !

Daňový doklad o prijatej platbe Vám zašleme obratom elektronicky po pripísaní úhrady v prospech nášho účtu na email uvedený v registrácii na školenie !

Vyúčtovaciu faktúru Vám poskytneme priamo na školení !

Pri vašej neúčasti na seminári poplatok nevraciame, je možné poslať náhradníka.

V prípade nepredvídateľných udalostí si agentúra PragmaSys, s.r.o. vyhradzuje právo na organizačné zmeny, ktoré budú včas oznámené. V prípade malej účasti agentúra PragmaSys, s.r.o. seminár odvolá a účastnícke poplatky vráti, alebo oznámi nový termín. Ak aktuálna pandemická situácia neumožní fyzickú realizáciu školenia, vyhotovíme online záznam zo školenia, ten registrovaným účastníkom sprístupníme a poskytneme kupón na ďaľší vzdelávací produkt zdarma !

Záujemca o školenie uvedením údajov v tejto registrácii udeľuje súhlas prevádzkovateľovi v zmysle zákona.číslo.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení k spracovaniu osobných údajov pre účely súvisiace s predmetom tejto prihlášky v rozsahu identifikácie tejto prihlášky.

Registrácia na seminár:

 
1 Start 2 Complete
CAPTCHA
Ochrana pred spamovacími robotmi:
Image CAPTCHA
a potvrďte

Prihlásenie

CAPTCHA
Ochrana pred spamovacími robotmi:
Image CAPTCHA
a potvrďte

Počítadlo návštev

TOPlist