Účtovná závierka a daňové priznanie PO za rok 2022 – online praktikum

Celkový čas školenia: 1h 46min

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý, Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo. Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti.

 

Cena

36 EUR / prístup

po registrácii Vám emailom zašleme faktúru a prístupové údaje k produktu !

Registrácia

Dátum/Miesto konania:
ONLINE v pohodlí Vašej kancelárie, či domova, video-školenia si môžete prezerať opakovane podľa Vašich časových možností

Program školenia:

 1. Daňové priznanie a účtovná závierka
  1. Povinnosť podať daňové priznanie u právnických osôb
  2. Zdaňovacie obdobie a lehoty na podanie daňového priznania (možnosť predĺženia lehoty)
  3. Zmeškanie lehoty na podanie daňového priznania a riziká sankcii
  4. Nesprávne podanie správcovi dane a riziká spojené s nesprávnym podaním
  5. Opravné daňové priznanie, dodatočné daňové priznanie a výzva na podanie daňového priznania
  6. Sankcie spojené s rozdielom vyčísleným v daňovom priznaní a v dodatočnom daňovom priznaní (pokuta a úrok z omeškania)
 2. Účtovná závierka vo väzbe na veľkostné kritérium UJ
  1. Zostavenie a schválenie účtovnej závierky
  2. Nesprávne údaje a oprava chýb, vplyv na podanie účtovnej závierky,
  3. ehota na podanie účtovnej závierky
  4. Zostavenie a schválenie účtovnej závierky, oznámenie o schválení účtovnej závierky
  5. Riziká z nepodania účtovnej závierky z pohľadu právnickej osoby, pokuty a sankcie
  6. Zverejnenie v registri účtovných závierok
 3. Likvidácia a konkurz – špecifický model podávania daňového priznania a účtovnej závierky.
  1. Účtovné a zdaňovacie obdobie
  2. Vyplatenie likvidačného zostatku
 4. Elektronické zasielanie UZ a DP
 5. Uzavretie účtovného a daňového roka 2022 na praktických príkladoch
  1. Účtovanie a daňové posúdenie výdavkov na reklamu, reklamné predmety a obchodné vzorky
  2. Účtovné a daňové posúdenie tvorby, použitia a rozpustenia rezerv
  3. Účtovné a daňové posúdenie tvorby, použitia a rozpustenia opravných položiek
  4. Účtovné a daňové posúdenie odpisu pohľadávok
  5. Účtovné a daňové posúdenie v prípade postúpenia pohľadávok
  6. Záväzky po splatnosti a účtovno-daňový dopad
  7. Špecifické výdavky daňovo uznané až po zaplatení a vplyv na základ dane
  8. Posúdenie daňových a účtovných odpisov
  9. Predaj hmotného a nehmotného majetku a posúdenie zostatkovej ceny na daňový základ (účtovno-daňový aspekt) – príklad na posúdenie ak je nehnuteľnosť tovarom a ak je dlhodobým majetkom.
  10. Špecifické výdavky testované na základ dane( nájom a odpis luxusných MV)
  11. Vybrané okruhy špecifických výdavkov (likvidácia tovaru, škoda, DPH ako náklad, škoda na cudzom majetku,)
 6. Uplatnenie daňovej straty v daňovom priznaní
 7. Zápočet dane hradenej v zahraničí (zdroj príjmov v zahraničí)
 8. Platenie preddavkov – výpočet, dodatočné DP a vplyv na preddavky
 9. Asignačná daň pre neziskový sektor
 10. Vyplatenie podielov na zisku a účtovno-daňový aspekt u právnických osôb

Aby ste mali predstavu, ako vyzerá online školenie, pozrite si krátku ukážku:


 

Prihlásenie na akciu, podmienky: 

Záujemca o školenie uvedením údajov v tejto registrácii udeľuje súhlas prevádzkovateľovi v zmysle zákona.číslo.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení k spracovaniu osobných údajov pre účely súvisiace s predmetom tejto prihlášky v rozsahu identifikácie tejto prihlášky.

Záujemca o školenie berie na vedomie, že prístup k videoškoleniam a školiace materiály použije výhradne pre svoju potrebu v zmysle odoslanej registrácie a neporuší ustanovenia Obč. zákonníka v zmluve o dielo a ustanovenia autorského zákona č. zák. č. 185/2015 Z.z. – to znamená produkt nebude ďalej nelegálne šíriť !

Registrácia na seminár:

 
1 Start 2 Complete
CAPTCHA
Ochrana pred spamovacími robotmi:
Image CAPTCHA
a potvrďte

Prihlásenie

CAPTCHA
Ochrana pred spamovacími robotmi:
Image CAPTCHA
a potvrďte

Počítadlo návštev

TOPlist