Mzdový mix 2023 – prezenčné školenie

Lektor:  Júlia Pšenková, odborníčka na sociálne a zdravotné poistenie, mzdovú problematiku a daň z príjmov zo závislej činnosti.

27.06.2023 –  Bratislava, AIRCRAFT bussines center, Ivánska cesta 30/B
30.06.2023 –  Myjava, Hotel ŠTEFÁNIK, Nám. M. R. Štefánika  37

Cena

78 EUR / účastník vrátane DPH občerstvenia a školiacich materiálov !

Účastníci s predplateným alebo objednaným celoročným prístupom k online školeniam pre rok 2023 na webe www.pragmasys.sk majú vždy zľavnenú cenu 66 EUR !

Registrácia

Program seminára:

Vybrané zmeny vo mzdovej oblasti od roku 2023 v praktických príkladoch

Sociálne poistenie

 • zmena vo výpočte odvodov pri nepravidelných príjmoch

Zdravotné poistenie

 • zavedenie minimálneho mesačného odvodu zamestnanca

Dovolenka

 • nárok na dovolenku pri rovnomerne a nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase v príkladoch
 • dovolenka za odpracované dni v príkladoch
 • krátenie dovolenky v príkladoch

Komplexný pohľad na dohody o prácach mimo pracovného pomeru

 • typy dohôd a ich využitie
 • ustanovenia Zákonníka práce týkajúce sa dohôd
 • mzda a príplatky registrácia v Sociálnej poisťovni
 • odvody na sociálne poistenie pre jednotlivé typy dohôd
 • pravidelný , nepravidelný príjem dohody - spôsob výpočtu odvodov
 • výkaz odvodov
 • registrácia v zdravotnej poisťovni
 • odvody na zdravotné poistenie
 • výkaz odvodov
 • daň zo závislej činnosti - výpočet
 • cestovné náhrady dohodárov
 • stravovanie dohodárov

Komplexný pohľad na odmeňovanie štatutárov

 • definícia štatutára
 • pracovno právne riešenie
 • odmena za výkon pozície
 • kombinácia s pracovným pomerom
 • dividendy
 • Sociálne poistenie
 • zdravotné poistenie
 • pravidelný , nepravidelný príjem
 • výpočet odvodov, výkazy, splatnosť
 • daň zo závislej činnosti - výpočet
   

Časový program:

 • 08.30 -   9.00 h - Prezencia účastníkov, ranná káva, minerálka, čaj
 • 09.00 - 14.30 h - Odborný program s prestávkou na obed
 • 14.30 - 15.00 h - Diskusia
Prihlásenie na akciu, podmienky: 

Pri úhrade platby bankovým prevodom dodržujte prosím nasledovné pokyny:

 • Bankové spojenie: VUB, a.s.
 • Číslo účtu v tvare IBAN: SK95 0200 0000 0032 3561 3657
 • SWIFT: SUBASKBX
 • Variabilný symbol: dátum konania akcie:
  • 27062023 –  Bratislava
  • 30062023 –  Myjava
    
 • Špecifický symbol: IČO Vašej organizácie

Zálohové faktúry nevystavujeme – máte potvrdenie o registrácii !

( V prípade, že to požadujete, napíšte nám to do poznámky v registrácií ! )

Daňový doklad o prijatej platbe Vám zašleme obratom elektronicky po pripísaní úhrady v prospech nášho účtu na email uvedený v registrácii na školenie !

Vyúčtovaciu faktúru Vám poskytneme priamo na školení !

Pri vašej neúčasti na seminári poplatok nevraciame, je možné poslať náhradníka.

V prípade nepredvídateľných udalostí si agentúra PragmaSys, s.r.o. vyhradzuje právo na organizačné zmeny, ktoré budú včas oznámené.

V prípade malej účasti agentúra PragmaSys, s.r.o. seminár odvolá a účastnícke poplatky vráti, alebo oznámi nový termín.

 

Záujemca o školenie uvedením údajov v tejto registrácii udeľuje súhlas prevádzkovateľovi v zmysle zákona.číslo.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení k spracovaniu osobných údajov pre účely súvisiace s predmetom tejto prihlášky v rozsahu identifikácie tejto prihlášky.

Registrácia na seminár:

 
1 Start 2 Complete
CAPTCHA
Ochrana pred spamovacími robotmi:
Image CAPTCHA
a potvrďte

Prihlásenie

CAPTCHA
Ochrana pred spamovacími robotmi:
Image CAPTCHA
a potvrďte

Počítadlo návštev

TOPlist