Mzdový extra špeciál - jeseň 2022 – prezenčné školenie

Zmeny a novinky v mzdovej oblasti v roku 2022

Lektor: Júlia Pšenková, odborníčka na sociálne a zdravotné poistenie, mzdovú problematiku a daň z príjmov zo závislej činnosti

27.09.2022 - Myjava, Hotel Štefánik, Nám. M.R.Štefánika 37  - termín úspešne zrealizovaný - nedá sa prihlásiť
28.09.2022 - Trenčín, Hotel Magnus, Považská ul. 1706 - termín úspešne zrealizovaný - nedá sa prihlásiť
29.09.2022 - Trnava, Aquapark Trnava, Rybníkova 16 - termín úspešne zrealizovaný - nedá sa prihlásiť
30.09.2022 - Bratislava, AIRCRAFT bussines center, Ivánska cesta 30/B - termín úspešne zrealizovaný - nedá sa prihlásiť
04.10.2022 - Dolný Kubín, Hotel PARK, Radlinského 21
05.10.2022 - Brezno, Reštaurácia OMEGA, Švermova 1027/7

28.11.2022 - Poprad, Tatra Hotel, Karpatská 3314/7
29.11.2022 - Košice, Hotel Košice, Moldavská cesta 51

Cena 78€ / osoba
vrátane DPH, školiacich materiálov a občerstvenia
Registrácia

Účastníci s celoročným prístupom k online školeniam v roku 2022 na webe www.pragmasys.sk majú vždy zľavnenú cenu 66 EUR !

Pokiaľ nemáte celoročný prístup, prihlásením a zaplatením tohto školenia ho získate zdarma do konca roka 2022 vrátane archívov 2 roky spätne !

Odborný program::

 1. Sociálne poisťovňa
  • zmena v oznamovacích povinnostiach
  • kurzarbeit
  • elektronická PN ka
  • nový odvod podpora financovania
  • ostatné zmeny
 2. Zdravotné poistenie
  • zmena v oznamovacích povinnostiach
  • ostatné zmeny
 3. Daň zo závislej činnosti
  • daňový bonus na deti zmena od 07/2022
  • výpočet, nárok sadzby bonusu
  • zmena sadzby od 012023
  • ostatné zmeny
 4. Exekúcie zrážky
  • zmena v spôsobe výpočtu od 1.1.2022
  • nepostihnuteľné sumy aktuál od 7/2022
 5. Životné minimum
  • zmena od 072022
  • veličiny vyplývajúce so životného minima
 6. Stravovanie
  • zmena v sadzbách tuzemskej pracovnej cesty
  • zmena pri poskytovaní stravovania a finančného príspevku

Časový program:

 • 08.30 -   9.00 h – Prezencia účastníkov, ranná káva, minerálka, čaj
 • 09.00 - 14.30 h - Odborný program s prestávkou na obed
 • 14.30 - 15.00 h - Diskusia
Prihlásenie na akciu, podmienky: 

Pri úhrade platby bankovým prevodom dodržujte prosím nasledovné pokyny:

 • Bankové spojenie: VUB, a.s.
  • Číslo účtu v tvare IBAN: SK95 0200 0000 0032 3561 3657
  • SWIFT: SUBASKBX
  • účastnícke poplatky treba uhradiť najmenej deň pred konaním akcie !
 • Variabilný symbol: dátum konania akcie:
  • Myjava – 27092022
  • Trenčín – 28092022
  • Trnava – 29092022
  • Bratislava – 30092022
  • Dolný Kubín – 04102022
  • Brezno – 05102022
  • Poprad – 28112022
  • Košice - 29112022
 • Špecifický symbol: IČO Vašej organizácie

Zálohové faktúry nevystavujeme – máte potvrdenie o registrácii !

Daňový doklad o prijatej platbe Vám zašleme obratom elektronicky po pripísaní úhrady v prospech nášho účtu na email uvedený v registrácii na školenie !

Vyúčtovaciu faktúru Vám poskytneme priamo na školení !

Pri vašej neúčasti na seminári poplatok nevraciame, je možné poslať náhradníka.

V prípade nepredvídateľných udalostí si agentúra PragmaSys, s.r.o. vyhradzuje právo na organizačné zmeny, ktoré budú včas oznámené. V prípade malej účasti agentúra PragmaSys, s.r.o. seminár odvolá a účastnícke poplatky vráti, alebo oznámi nový termín. Ak aktuálna pandemická situácia neumožní fyzickú realizáciu školenia, vyhotovíme online záznam zo školenia, ten registrovaným účastníkom sprístupníme a poskytneme kupón na ďaľší vzdelávací produkt zdarma !

Záujemca o školenie uvedením údajov v tejto registrácii udeľuje súhlas prevádzkovateľovi v zmysle zákona.číslo.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení k spracovaniu osobných údajov pre účely súvisiace s predmetom tejto prihlášky v rozsahu identifikácie tejto prihlášky.

Registrácia na seminár:

 
1 Start 2 Complete
CAPTCHA
Ochrana pred spamovacími robotmi:
Image CAPTCHA
a potvrďte

Prihlásenie

CAPTCHA
Ochrana pred spamovacími robotmi:
Image CAPTCHA
a potvrďte

Počítadlo návštev

TOPlist