OKTÓBER FEST – Mzdy 2023 – Demänovská Dolina

Dvojdňová akcia – pre telo aj ducha – spojte vzdelávanie s relaxom v príjemnom prostredí!
Termín: 05.10.2023 – 06.10..2023 – Strachan Family, Demänovská Dolina 200, 031 01 Liptovský Mikuláš

Lektor: Júlia Pšenková, odborníčka na sociálne a zdravotné poistenie, mzdovú problematiku a daň z príjmov zo závislej činnosti

   Kongresové služby - cena:

 • 102 EUR / účastník  /  deň pri rezervácii na dva vyučovacie dni
 • 120 EUR / účastník  / deň pri rezervácii na jeden vyučovací deň
 • 84 EUR / účastník / deň ak vlastníte alebo objednáte celoročný prístup na web PragmaSys
 • zdarma - ak vlastníte kupóny na vstup vydané našou spoločnosťou

Každý deň 8:30 – 9:00 prezencia, odborný program cca do 15:00 hod. podľa diskusie, v cene kongresu občerstvenie a teplý obed – následne oddych a relax – odporúčame pobyt v hoteli!  Dvojhodinový wellnes je v cene pobytu zdarma !

   Ubytovanie  a wellnes - cena:


 • cena za noc za izbu 85 eur s raňajkami, ak je izba obsadená 1 človekom
 • cena za noc na izbu 95 eur s raňajkami, ak je izba obsadená 2 ľuďmi
 • každá ďalšia osoba na izbe na prístelke 30 eur na noc na prístelku


   Odborný program:

1 deň – 05.10.2023

 1. Zákonník práce očami mzdára
  • minimálna mzda a minimálne mzdové príplatky
  • mzdové zvýhodnenia
  • priemerná mzda
  • odstupné, odchodné
 2. najčastejšie chyby v SP, ZP dani zo mzdy a ich oprava
 • spätne priznaný invalidný dôchodok - oprava v SP
 • spätne priznaný starobný dôchodok - oprava v SP
 • nesprávne vykázané dni v mesačných výkazoch v SP
 • nesprávna registrácia v SP
 • uplatnenie OOP
 • nesprávny ELDP
 • spätne priznaný invalidný dôchodok - oprava v ZP
 • aditívne výkazy v ZP
 • nesprávne registrácie v ZP

2 deň – 06.10.2023

 1. Cestovné náhrady
  • definícia pracovnej cesty
  • osoby s nárokom na cestovné náhrady
  • príkaz na pracovnú cestu
  • paušalizácia pracovnej cesty
  • prerušenia pracovnej cesty
  • plnenia pri tuzemskej pracovnej ceste
  • použitie súkromného motorového vozidla na pracovnej ceste
  • plnenia pri zahraničnej pracovnej ceste
  • vreckové
  • kurzové rozdiely
  • preddavok na pracovnú cestu
  • formuláre A1
  • administrácia pracovných ciest
 2. Zrážky zo mzdy a exekúcie
  • zrážky zo mzdy v zmysle Zákonníka práce
  • práva a povinnosti zamestnávateľa pri exekúcii
  • stanovenie čistej mzdy
  • nepostihnuteľné časti mzdy
  • tretinový systém
  • výpočet exekúcie
  • poradie exekúcií
  • zrážky v zmysle občianskeho zákonníka
Prihlásenie na akciu, podmienky: 
 • Objednávka kongresových služieb cez webový formulár na www.pragmasys.sk
  • kliknete na názov akcie,
  • vypíšte a odošlite formulár
  • spätne sa Vám ozveme a potvrdíme rezerváciu !
 • Kapacita účastníkov je obmedzená na 50 miest
 • Nedá sa platiť v hotovosti
  • po registrácii zašleme zálohovú faktúru,
  • po úhrade doklad k prijatej platbe,
  • priamo na akcii poskytneme vyúčtovací doklad !
 • Ubytovanie a wellnes služby – treba dojednať a platiť  zvlášť s recepciou hotela !

Pri vašej neúčasti na akcii poplatok nevraciame, je možné poslať náhradníka.

V prípade nepredvídateľných udalostí si agentúra PragmaSys, s.r.o. vyhradzuje právo na organizačné zmeny, ktoré budú včas oznámené.

V prípade malej účasti agentúra PragmaSys, s.r.o. seminár odvolá a účastnícke poplatky vráti, alebo oznámi nový termín.

Záujemca o školenie uvedením údajov v tejto registrácii udeľuje súhlas prevádzkovateľovi v zmysle zákona.číslo.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení k spracovaniu osobných údajov pre účely súvisiace s predmetom tejto prihlášky v rozsahu identifikácie tejto prihlášky.

 

Registrácia na seminár:

 
1 Start 2 Complete
CAPTCHA
Ochrana pred spamovacími robotmi:
Image CAPTCHA
a potvrďte

Prihlásenie

CAPTCHA
Ochrana pred spamovacími robotmi:
Image CAPTCHA
a potvrďte

Počítadlo návštev

TOPlist