Realizované akcie v roku 2016

Vzdelávacie aktivity organizujeme pre odbornú verejnosť, podnikateľské subjekty etablované na trhu, začínajúcich podnikateľov  a ostatné inštitúcie ( neziskové organizácie a štátnu správu ).

Prehľad realizovaných vzdelávacích aktivít v roku 2016:

Aktuálny stav v mzdovej učtárni plus ročné zúčtovanie dane za rok 2015
Seminár
Lektor: Júlia Pšenková

Myjava, 08.01.2016
Bratislava, 03.02.2016
Trenčín, 04.02.2016
Trnava, 09.02.2016

 


Novelizácia zákona o DPH a zákona o dani z príjmov k 1. januáru 2016
Seminár
Lektor: Ing. Ján Minársky

Myjava, 11.01.2016
Trnava, 14.01.2016
Bratislava, 02.02.2016
Dolný Kubín, 23.02.2016

 


Daň z príjmov 2015 pre právnické osoby (obchodné spoločnosti) a podanie účtovnej závierky s aplikáciou novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a novely zákona č. 431/2002 Z. z. účinnou od 1.1.2016 a aplikovanou na podané DP po 31.12.2015
Seminár
Lektor: Ing. Vladimír Ozimý

Myjava, 20.01.2016
Trenčín, 21.01.2016
Bratislava, 01.02.2016
Trnava, 08.02.2016
Dolný Kubín, 12.02.2016


Daň z príjmov fyzických osôb vrátane daňového priznania za rok 2015, zmeny v zákone od 01.01.2016 - daňová analýza FO v roku 2016
Seminár
Lektor: RNDr. Pavol Maniiaček

Myjava, 27.01.2016
Trnava, 05.02.2016
Trenčín, 10.02.2016
Bratislava, 11.02.2016
Dolný Kubín, 15.06.2016
Brezno, 22.02.2016

 


Jeho veličenstvo pracovný čas
Seminár
Lektor: JUDr. Marián Polakovič

Bratislava, 27.04.2016
Trenčín, 11.05.2016
Trnava, 12.05.2016
Nitra, 18.05.2016
Banská Bystrica, 19.05.2016
Dolný Kubín, 15.06.2016
Myjava, 20.06.2016

 


Aktuálne problémy mzdovej agendy a ich riešenie
Seminár
Lektor: Júlia Pšenková

Trnava, 25.04.2016
Myjava, 26.04.2016
Senica, 05.05.2016
Trenčín, 17.05.2016
Bratislava, 31.05.2016
Dolný Kubín, 16.06.2016
Nitra, 29.06.2016
Brezno, 30.06.2016

 


Praktikum DPH k poslednej novelizácií zákona - 2016
Seminár
Lektor: Ing. Alžbeta Hermanová

Myjava, 06.05.2016
Trenčín, 09.05.2016
Trnava, 10.05.2016
Senica, 13.05.2016

 


Praktikum DPH k poslednej novelizácií zákona - 2016
Seminár
Lektor: Ing. Vladimír Ozimý

Bratislava, 01.06.2016
Brezno, 02.06.2016
Dolný Kubín, 03.06.2016


Mzdový špeciál - jeseň 2016
Seminár
Lektor: Júlia Pšenková

Myjava, 21.00.2016
Trnava, 18.10.2016
Trenčín, 26.10.2016
Bratislava, 2.11.2016
Brezno, 15.11.2016
Dolný Kubín, 21.11.2016
Poprad, 28.11.2016

 


Personálny špeciál - jeseň 2016
Seminár
Lektor: JUDr. Marián Polakovič

Myjava, 28.09.2016
Trenčín, 29.09.201
Trnava, 12.10.2016
Bratislava, 13.10.2016

Nitra, 27.10.2016
Banská Bystrica, 28.10.2016
Dolný Kubín, 29.11.2016
Poprad, 30.11.2016


Daňový špeciál - jeseň 2016
Seminár
Lektor: Ing. Vladimír Ozimý

Myjava, 17.10.2016
Trnava, 19.10.2016
Trenčín, 20.10.2016
Bratislava, 11.11.2016
Dolný Kubín, 14.11.2016
Poprad, 02.12.2016
Brezno, 05.12.2016

 

Počítadlo návštev

TOPlist